Dnia 1 czerwca 2018 roku w Pedagogium zrządzeniem Rektora nr 1/VI/17-18,

powołano Centrum Kształcenia na Odległość – Generator. W swoim zamyśle Generator ma być jednostką zajmująca się kształceniem realizowanym na odległość. Działania Generatora kierowane będą zarówno do studentów Pedagogium jak i na zewnątrz.

Zadaniem Centrum jest pomoc w realizacji i koordynowanie całości prac związanych z wdrożeniem e-learningu w skali uczelni. Działalność Centrum zakreśla się do stworzenia nowoczesnych oraz efektywnych form kształcenia i samokształcenia studentów prowadzących do podnoszenia efektywności procesów nauczania i uczenia się.

Celem działania Centrum jest utworzenie i udostępnienie na potrzeby kształcenia studentów platformy e-learningowej oraz gromadzenie i udostępnianie literatury i zasobów e-learningowych służących potrzebom dydaktycznym, a także otwarcie nowych kanałów do realizacji zajęć online.