Organizacja Roku Akademickiego 2021/2022 studia I I II stopnia

 

Pierwsze semestry rozpoczynają zajęcia w późniejszym terminie