DZIEKANAT – BIURO OBSŁUGI STUDENTA

Różnice programowe (przedmioty po licencjacie niepedagogicznym)

Dyplomy do odbioru

Zapraszamy do odbioru gotowych dyplomów z obron z 28.09-29.09.2017 r. – w godzinach dyżurów dziekanatu.

Wznowienie studiów/powtarzanie semestru (zima 2017/2018):

Termin składania wniosków o wznowienie studiów/powtarzanie semestru do dnia 17.02.2018r.

Terminy zaliczeń różnic programowych; Terminy realizacji warunków

Termin zaliczenia różnic programowych w roku akademickim 2017/2018

 

 

Sesja zimowa: do 11.02.2018r.

Sesja letnia : do 16.09.2018r.

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Student może złożyć podanie o przesunięcie zaliczenia różnic programowych do Wicedyrektor ds. dydaktycznych Dr Julity Błasiak

Terminy składania i zaliczeń warunków w roku akademickim 2017/2018

Sesja zimowa: do 03.03.2018r. składanie wniosków o warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym. Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia) – do 31.03.2018 r.

Sesja letnia: do 22.09.2018r. składanie wniosków o warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym. Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia) – do 21.10.2018 r.

Termin składania prac dyplomowych

 

Terminarz semestru letniego 2017/2018 dotyczący:

TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla chętnych bronić się w lipcu

semestr IV drugiego stopnia do 06.07.2018 semestr VI pierwszego stopnia do 29.06.2018

oraz

TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla pozostałych studentów na obronę w październiku I stopnia i II stopnia do 25.09.2018.

Facebook