DZIEKANAT – BIURO OBSŁUGI STUDENTA

UWAGA!

OD DNIA 29.03.2021 UCZELNIA PRACUJE W TRYBIE

  • PN.-PT.  KONTAK POD NR TEL 663 800 616 (w trybie zdalnym)
  • dziekanat@pedagogium.pl

W trosce o zdrowie zaleca się kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 

Dyplomy do odbioru

Do odbioru dyplomy – Obrony: 15.07.2020, 21.07.2020, 22.07.2020, 23.07.2020, 24.07.2020, 27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020, 16.09.2020, 22.09.2020, 23.09.2020, 29.09.2020.

obowiązują wyłącznie zapisy telefoniczne

Wznowienie studiów/powtarzanie w semestrze letnim 2020/2021 i w semestrze zimowym 2020/2021:

Termin składania wniosków o wznowienie studiów/powtarzanie od semestru letniego do dnia 28.02.2021 r., od semestru zimowego do dnia 31.10.2020 r.

Terminy zaliczeń różnic programowych; Terminy realizacji warunków

Termin zaliczenia różnic programowych w roku akademickim 2020/2021

Sesja zimowa: do  r.

Sesja letnia: do 15.09.2021 r.

Terminy składania i zaliczeń warunków w roku akademickim 2020/2021

Sesja zimowa:  Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia lub zaliczenie następuje indywidualnie) – do 29.03.2021r.

Sesja letnia: . Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia lub zaliczenie następuje indywidualnie) – do 15.12.2020r.


Termin składania prac dyplomowych

Terminarz semestru letniego 2020/2021 dotyczący:

TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla chętnych bronić się w lipcu:

oraz

TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla pozostałych studentów na obronę w październiku:


Wymiana legitymacji papierowej na elektroniczną legitymację studencką

Uwaga   Studenci,

W  związku z wygaśnięciem ważności  papierowych legitymacji, Uczelnia prowadzi  wymianę   legitymacji  papierowej  na elektroniczną (ELS)  dla  osób  zainteresowanych :

1) na koncie indywidualnym (wirtualne konto studenta), STUDENT-DANE STUDENTA  należy dodać zdjęcie, aby pojawiło się na Wirtualnej Uczelni

2) na adres:legitymacje@pedagogium.pl  należy wysłać  e-mail z deklaracją wymiany legitymacji, uiścić opłatę za ELS w wysokości 22 zł i załączyć dowód wpłaty

3) zapytania w tym temacie należy  kierować do dziekanatu na adres: dziekanat@pedagogium.pl

4) zwrotowi podlega legitymacja wymieniana; o odbiorze/wymianie student zostanie poinformowany indywidualnie.