DZIEKANAT – BIURO OBSŁUGI STUDENTA

Różnice programowe (przedmioty po licencjacie niepedagogicznym)

Dyplomy do odbioru

Zapraszamy do odbioru gotowych dyplomów z obron z 05,07,12,13,14.07,2017 r. – w godzinach dyżurów dziekanatu.

Wznowienie studiów/powtarzanie semestru (zima 2016/2017):

Termin składania wniosków o wznowienie studiów/powtarzanie semestru do dnia 28.02.2017r.

Terminy zaliczeń różnic programowych; Terminy realizacji warunków

Termin zaliczenia różnic programowych w roku akademickim 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja zimowa: do 18.02.2017r.

Sesja letnia : do 16.09.2017r.

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Student może złożyć podanie o przesunięcie zaliczenia różnic programowych do Wicedyrektor ds. dydaktycznych prof. Ireny Mudreckiej.

Terminy składania i zaliczeń warunków w roku akademickim 2016/2017

Sesja letnia: do 23.09.2017r. składanie wniosków o warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym. Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia) – do 22.10.2017 r.

Termin składania prac dyplomowych

Terminarz semestru letniego 2016/2017 dotyczący:

TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla chętnych bronić się w lipcu

semestr IV drugiego stopnia do 04.07.2017 semestr VI pierwszego stopnia do 27.06.2017

oraz

TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla pozostałych studentów na obronę w październiku I stopnia i II stopnia do 23.09.2017.

Facebook