Zaznacz stronę

DZIEKANAT – BIURO OBSŁUGI STUDENTA

Dyplomy do odbioru

Zapraszamy po odbiór dyplomów studentów, którzy obronili pracę dyplomową w dniu 25.06.2019 r. w godzinach pracy dziekanatu.  


Wznowienie studiów/powtarzanie semestru (lato 2018/2019):

Termin składania wniosków o wznowienie studiów/powtarzanie semestru do dnia 16.02.2019 r.

Terminy zaliczeń różnic programowych; Terminy realizacji warunków

Termin zaliczenia różnic programowych w roku akademickim 2018/2019

Sesja zimowa: do 16.02.2019 r.

Sesja letnia : do 14.09.2019 r.

Terminy składania i zaliczeń warunków w roku akademickim 2018/2019

Sesja zimowa: do 02.03.2019 r. składanie wniosków o warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym. Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia) – do 31.03.2019 r.

Sesja letnia: do 21.09.2019 r. składanie wniosków o warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym. Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia) – do 20.10.2019 r.


Termin składania prac dyplomowych

Terminarz semestru letniego 2018/2019 dotyczący:

TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla chętnych bronić się w lipcu

semestr IV drugiego stopnia do 29.06.2019 r. semestr VI pierwszego stopnia do 22.06.2019 r.

oraz

TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla pozostałych studentów na obronę w październiku I stopnia i II stopnia do 24.09.2019 r.

Facebook