DZIEKANAT – BIURO OBSŁUGI STUDENTA

Dyplomy do odbioru

Zapraszamy po odbiór dyplomów studentów, którzy obronili pracę dyplomową w dniu 25.06.2019 r., 28.06. 2019 r., 04.07.2019 r., 08.07.2019 r., 10.07.2019., w godzinach pracy dziekanatu.  


Wznowienie studiów/powtarzanie w semestrze letnim 2019/2020 i w semestrze zimowym 2019/2020:

Termin składania wniosków o wznowienie studiów/powtarzanie od semestru letniego do dnia 22.02.2020 r., od semestru zimowego do dnia 19.09.2020 r.

Terminy zaliczeń różnic programowych; Terminy realizacji warunków

Termin zaliczenia różnic programowych w roku akademickim 2019/2020

Sesja zimowa: do 15.02.2020 r.

Sesja letnia: do 12.09.2020 r.

Terminy składania i zaliczeń warunków w roku akademickim 2019/2020

Sesja zimowa: do 29.02.2020 r. składanie wniosków o warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym. Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia) – do 29.03.2020 r.

Sesja letnia: do 19.09.2020 r. składanie wniosków o warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym. Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia) – do 17.10.2020r.


Termin składania prac dyplomowych

Terminarz semestru letniego 2019/2020 dotyczący:

TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla chętnych bronić się w lipcu:

semestr IV drugiego stopnia do 08.07.2020 r. semestr VI pierwszego stopnia do 01.07.2020 r.

oraz

TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla pozostałych studentów na obronę w październiku:semestr IV drugiego stopnia i semestr VI pierwszego stopnia do 22.09.2020r.

Facebook