DZIEKANAT – BIURO OBSŁUGI STUDENTA

UWAGA!

Uczelnia powoli przechodzi w tryb stacjonarny dyżurów dziekanatu.

Obsługa bezpośrednia tylko po uprzednim telefonicznym zapisie na konkretny dzień i godzinę.

W trosce o zdrowie zaleca się nadal kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 

Dyplomy do odbioru

Do odbioru dyplomy – Obrony: 15.07.2020, 21.07.2020, 22.07.2020, 23.07.2020, 24.07.2020, 27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2020, 30.07.2020 Zapisy telefoniczne.


Wznowienie studiów/powtarzanie w semestrze letnim 2019/2020 i w semestrze zimowym 2019/2020:

Termin składania wniosków o wznowienie studiów/powtarzanie od semestru letniego do dnia 22.02.2020 r., od semestru zimowego do dnia 19.09.2020 r.

Terminy zaliczeń różnic programowych; Terminy realizacji warunków

Termin zaliczenia różnic programowych w roku akademickim 2019/2020

Sesja zimowa: do 15.02.2020 r.

Sesja letnia: do 12.09.2020 r.

Terminy składania i zaliczeń warunków w roku akademickim 2019/2020

Sesja zimowa: do 29.02.2020 r. składanie wniosków o warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym. Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia) – do 29.03.2020 r.

Sesja letnia: do 19.09.2020 r. składanie wniosków o warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym. Zaliczenia warunkowe odbędą się w sesji warunkowej (harmonogram ustala uczelnia) – do 17.10.2020r.


Termin składania prac dyplomowych

Terminarz semestru letniego 2019/2020 dotyczący:

TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla chętnych bronić się w lipcu:

semestr IV drugiego stopnia do 08.07.2020 r. semestr VI pierwszego stopnia do 01.07.2020 r.

oraz

TERMINU SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH dla pozostałych studentów na obronę w październiku: semestr IV drugiego stopnia i semestr VI pierwszego stopnia do 22.09.2020r.