OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ
PEDAGOGIUM – WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH
W WARSZAWIE
z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie miejsca i terminu przeprowadzenia uzupełniających wyborów na członka Senatu reprezentującego pracowników będących nauczycielami akademickimi Uczelni.

Obwieszczenie