ZARZĄDZENIE Nr1/ X/19-20
REKTORA PEDAGOGIUM – WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH
W WARSZAWIE
z dnia 1 października 2019 roku

w sprawie terminów uzupełniających wyborów do Senatu Uczelni oraz powołania komisji wyborczej.

Na podstawie §14 ust. 21 Statutu Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie zarządza się co następuje:

§ 1

W związku z wygaśnięciem umowy o pracę prof. Mirosłava Gejdosa, zarządzam termin uzupełniających wyborów do Senatu spośród pracowników będących nauczycielami akademickimi, na dzień 16 listopada 2019 roku, na kadencję trwającą do 31.08.2021 r.

§2

Powołuje się Komisję wyborczą do przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Senatu Uczelni spośród pracowników będących nauczycielami akademickimi w składzie:

a) dr Krzysztof Dziurzyński – przewodniczący

b) dr hab. Jolanta Bujak – Lechowicz – członek komisji

c) dr Sabina Janik – sekretarz komisji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie