OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ
PEDAGOGIUM – WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH
W WARSZAWIE
z dnia 14 października 2019 roku

w sprawie miejsca i terminu przeprowadzenia uzupełniających wyborów na członka Senatu reprezentującego pracowników będących nauczycielami akademickimi Uczelni.

Obwieszczenie