Zarządzenie nr 1/X/19-20

ZARZĄDZENIE Nr1/ X/19-20 REKTORA PEDAGOGIUM – WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE z dnia 1 października 2019 roku w sprawie terminów uzupełniających wyborów do Senatu Uczelni oraz powołania komisji wyborczej. Na podstawie §14 ust. 21 Statutu Pedagogium...