OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ PEDAGOGIUM WSNS w WARSZAWIE Z DNIA 09 MAJA 2019 r.

W sprawie miejsca i terminu przeprowadzenia wyborów na członków do Samorządu Studenckiego oraz przedstawicieli Studentów do Senatu Pedagogium WSNS w Warszawie.

Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Pedagogium WSNS w Warszawie nr 1/ V/ 18-19 z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie terminu wyborów przedstawicieli do Samorządu Studenckiego i przedstawicieli do Senatu Pedagogium WSNS w Warszawie, na kadencję trwającą od 01 października 2019 r. do 30 września 2021 r. odbędą się w dniu 08 czerwca 2019 r. w godz. 10.00 – 12.00 w siedzibie
Uczelni.

Jednocześnie Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Wyborczej zgłoszenia kandydatów wraz z oświadczeniem o ich zgodzie na kandydowanie należy składać wyłącznie w
formie pisemnej za pośrednictwem dziekanatu.

Termin zgłaszania ww. kandydatur upływa w dniu 18 maja 2019 r. o godz. 16 .00.

Obwieszczenie komisji wyborczej