Zarządzenie nr 2/V/18-19

ZARZĄDZENIE Nr2/ V/18-19 REKTORA PEDAGOGIUM – WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie Dnia Rektorskiego Na podstawie §18 ust la Statutu Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie zarządza się co...

Obwieszczenie komisji wyborczej

OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ PEDAGOGIUM WSNS w WARSZAWIE Z DNIA 09 MAJA 2019 r. W sprawie miejsca i terminu przeprowadzenia wyborów na członków do Samorządu Studenckiego oraz przedstawicieli Studentów do Senatu Pedagogium WSNS w Warszawie. Komisja Wyborcza...