„Najpiękniejszym darem Opatrzności jest rozumienie drugiego człowieka
jeżeli rozumiesz to już kochasz….”
Irena Conti Di Mauro

„…nie wiemy jaki będzie świat, do którego wychowujemy dzieci. Wciąż rodzą się nowe niebezpieczeństwa i nowe nadzieje: gwiezdne wojny, AIDS, dziecko z próbówki, telewizja satelitarna, przeszczepianie serca, inżynieria genetyczna. Człowiek uzbrojony w tak wielką moc nauki może być straszny i może być wspaniały. Wszystko zależeć będzie nie tylko od stanu jego umysłu, ale także od postawy moralnej. Jeśli jego postępowaniem pokieruje rozumna miłość i twórcza myśl, wtedy możemy być spokojni, że w każdej sytuacji znajdzie właściwe dla siebie miejsce i dokona właściwych wyborów”

Autorką tych słów jest Maria Łopatkowa, która w 1992 roku rozpoczęła swój autorski program nt. Pedagogika Serca. Pedagogika serca to współczesny nurt wychowania człowieka „homo amans” – człowieka miłującego ludzi i świat , prof. Maria Łopatkowa wierzyła , że tylko wychowanie w miłości pokona zło i dehumanizacje świata, a dziecko, powtarzała za Korczakiem, jest najważniejszym i nadrzędnym punktem odniesienia. Pani dr Łopatkowa całe swoje życie poświęciła dziecku, pokazując jak wielką wagę i znaczenie dla świata ma pedagogika, pedagogika prawdziwa oparta o miłość.

W 2008 roku w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja poświęcona Pedagogice Serca. Obecni byli wszyscy, dla których świat dziecka i jego wychowanie oraz to żeby dziecko właśnie zaistniało na politycznej mapie świata – jest najważniejsze. Padły wtedy słowa wypowiedziane przez autorkę nurtu, o tym żeby ten nurt zachować i mimo jej odejścia na drugą stronę, przywoływać słowem i czynem tę miłość tak ważną i niezbędną dla wszystkich, miłość która pozwala światu istnieć.

Dlatego jako Prezes Fundacji Maestra oraz wieloletnia współpracownica , asystentka a przede wszystkim wielka przyjaciółka prof. Marii Łopatkowej i niejako spadkobierczyni jej działań, zabiegałam o możliwość przedłużenia idei bezcennej.

Pedagogium otworzyło się na tę myśl. Przy wsparciu Władz Uczelni ogłoszono Rok Akademicki 2018.2019 ROKIEM PEDAGOGIKI SERCA.

Słowo jak wiemy nie wraca puste, zatem niech słowa wypowiedziane przez profesor, której już z nami nie ma, przyniosą treść pełną działania, pełną miłości i zrozumienia i będą „receptą” na lepszy świat.
dr Małgorzata Szmidt-Kondratiuk