Dnia 1 czerwca 2018 roku w Pedagogium zrządzeniem Rektora nr 1/VI/17-18,
powołano Centrum Kształcenia na Odległość – Generator. W swoim zamyśle Generator ma być jednostką zajmująca się kształceniem realizowanym na odległość. Działania Generatora kierowane będą zarówno do studentów Pedagogium jak i na zewnątrz.