W ramach prowadzonej rekrutacji na studia w roku akademickim 2017 /2018 wprowadzamy Program promocyjny dla studentów, którzy:

  • zrekrutują 2 osoby, które podejmą studia realizowane w Pedagogium WSNS w Warszawie, otrzymają zniżkę w racie czesnego w wysokości 50 zł przez kolejne 3 miesiące, tj. 150 zł łącznie . W przypadku płatności semestralnej łączna kwota zniżki w wysokości 150 zł zostanie odliczona od czesnego w semestrze, w którym nabyło się uprawnienia do ulgi lub w kolejnym semestrze następującym po tym fakcie.
  • zrekrutują 3 osoby, które podejmą studia realizowane w Pedagogium WSNS w Warszawie, otrzymają zniżkę w racie czesnego w wysokości 50 zł przez kolejne 5 miesięcy, tj. 250 zł łącznie. W przypadku płatności semestralnej łączna kwota zniżki w wysokości 250 zł zostanie odliczona od czesnego w semestrze, w którym nabyło się uprawnienia do ulgi lub w kolejnym semestrze następującym po tym fakcie.
  • zrekrutują więcej niż 3 osoby, zniżka będzie ustalana indywidualną decyzją Kanclerza Pedagogium WSNS w Warszawie.

Jeśli więc macie wśród znajomych osoby planujące rozpocząć studia, to teraz naprawdę warto zachęcić je do studiowania u nas!

Więcej szczegółów o promocji można znaleźć w Biurze Rekrutacji.

Facebook