W dniu 20 maja 2017 odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez słuchaczy Podyplomowych Studiów w zakresie Oligofrenopedagogiki .Temat Konferencji brzmiał „Egzystencja w perspektywie niepełnosprawności intelektualnej”. Podczas konferencji dyskutowano kwestie edukacji ,rehabilitacji i opieki świadczonej osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.