11 marca 2017 roku w Auli PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie odbyło się Forum Projektów Studenckich, w którym uczestniczyli studenci pedagogiki pierwszego i drugiego roku studiów licencjackich z następujących specjalności: Resocjalizacja Społecznie Niedostosowanych, Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja dla Bezpieczeństwa. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Prof. Irena Mudrecka. Zgromadzonych gości przywitała Rektor PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie Pani Prof. Beata Maria Nowak. Doskonałym wprowadzeniem w problematykę Forum był wykład Pani dr Joanna Kluczyńska, która przedstawiła istotę metody projektów socjalno-wychowawczych.

W dalszej części Forum mgr Marcin Makaruk zapowiadał kolejne wystąpienia studentów, którzy prezentowali swoje projekty socjalno-wychowawcze. Warto dodać, że wśród wyróżnionych znalazło się aż 14 prezentacji. Forum było podsumowaniem dwusemestralnej pracy słuchaczy wymienionych specjalności. W ramach Forum nagrodzono następujących studentów:

III miejsce zajęli Piotr Majewski za projekt pt. „Dobry klimat” oraz Izabela Deptuszewska i Karolina Rosińska za projekt „Jedz owoce i warzywa będziesz zdrów jak ryba”, a także Natalia Szymańska i Jakub Rokicki  za projekt „Dzień Ekologa”.

II miejsce otrzymali Justyna Papińska za projekt „Baśnie braci Grimm” wraz z Izabelą Gwóźdź, Edytą Krogulec i Moniką Wieczorek  za projekt „Ziarnko do ziarna, a zbierze się miarka”.

I miejsce przypadło Oktawii Majewskiej i Sylwii Rukat, które przedstawiły projekt „Ciekawość – pierwszy stopień do szczęścia” oraz Katarzynie Roguszewskiej z projektem „Mały Afrykańczyk”.

Wszystkie prezentacje nagrodzone zostały gromkimi brawami i wyróżnieniami w postaci dyplomów. Laureaci oprócz owacji ze strony publiczności otrzymali pamiątkowe dyplomy za uzyskanie poszczególnych miejsc. Forum Projektów Studenckich okazało się świetnym zwieńczeniem pracy studentów drugiego roku oraz inspiracją dla słuchaczy pierwszego roku, którzy zapewne za rok pochwalą się równie doskonałymi osiągnięciami.

projekty11.03.2017_01 projekty11.03.2017_02 projekty11.03.2017_03 projekty11.03.2017_04 projekty11.03.2017_05 projekty11.03.2017_06 projekty11.03.2017_07 projekty11.03.2017_08 projekty11.03.2017_09 projekty11.03.2017_010 projekty11.03.2017_011 projekty11.03.2017_012 projekty11.03.2017_013 projekty11.03.2017_014 projekty11.03.2017_015 projekty11.03.2017_016 projekty11.03.2017_017 projekty11.03.2017_018 projekty11.03.2017_019 projekty11.03.2017_020 projekty11.03.2017_021 projekty11.03.2017_022 projekty11.03.2017_023 projekty11.03.2017_024 projekty11.03.2017_025 projekty11.03.2017_026 projekty11.03.2017_027 projekty11.03.2017_028 projekty11.03.2017_029

Facebook