1 lutego 2017 r. Pedagogium WSNS podpisało umowę z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży.

umowa