W dniu 18.01.2017 Rektor Pedagogium WSNS prof. nzw. dr hab. Beata Maria Nowak podpisała umowę o współpracy Uczelni z Wyższą Szkołą Danubius (Słowacja), reprezentowaną przez Ph. D. Petronelę Sebestovą, Dziekana Fakultetu Studiów Społecznych WSD.
Umowa określa zakres współpracy – prowadzenie badań naukowych, wymiana pracowników i studentów, organizacja konsultacji i wykładów, współpraca w zakresie publikacji prac naukowych i wymiana wyników badań naukowych.
slowacja