W dniu 15.12.2016 roku odbyło się w Pedagogium WSNS w Warszawie posiedzenie Rady Naukowej. Szczególnym gościem spotkania był pan Martin Kaleja Ph.D. , Dziekan Fakultetu Polityk Publicznych Śląskiego Uniwersytetu  w Opawie (Czechy). Wizyta związana była z podpisaniem w dniu 9.12.2016 roku przez obie uczelnie – Pedagogium WSNS w Warszawie oraz Śląskim Uniwersytetem w Opawie porozumienia o współpracy w zakresie badań naukowych oraz wymiany wykładowców i studentów.

Współpraca obejmuje między innymi takie formy, jak: wymiana doświadczeń naukowych, konsultacje, wizyty pracowników i prowadzenie przez nich wykładów, udział w konferencjach, wspieranie młodych naukowców obu uczelni w prowadzeniu badań naukowych, wymiana studentów, współpraca w zakresie publikacji naukowych. Porozumienie sygnowała ze strony Pedagogium WSNS Pani Rektor, prof. nzw. dr hab. Beata Nowak, ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Opawie – doc. Ing. Pavel Tuleja Ph.D., Rektor Uczelni.

Rada Naukowa Pedagogium ciepło powitała gościa i wyraziła przekonanie, iż zawarte porozumienie przyniesie obu uczelniom, ich pracownikom i studentom wiele satysfakcji i  możliwości rozwoju naukowego, a także posłuży wzbogaceniu wiedzy w obszarze nauk społecznych.

IMG_0944 0105  0100   092   087   078 073 067 071  060    052   044  041 035    020 017  09 02