W dniu 30 listopada 2016 roku w PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie odbyło się seminarium naukowe w ramach projektu „Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego”, realizowanego przez Uczelnię w partnerstwie z Wyższą Szkołą Policyjną w Szczytnie, Szkołą Główną Służby Pożarniczej i Uniwersytetem Warszawskim.

seminarium policja 03

Celem spotkania była wymiana doświadczeń dotyczących skutecznej komunikacji w służbach podległych MSWiA, jak również dyskusja nad metodologicznymi aspektami koncepcji konsultacji aktów prawnych w Policji poprzez tworzoną platformę systemu informatycznego.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele zaangażowanych w projekt uczelni wyższych, jak też Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej:

 1. nadkom. dr Dominik Hryszkiewicz – Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych WSPol. w Szczytnie;  kierownik projektu
 2. insp. dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol. w Szczytnie – Prodziekan Wydziału Administracji WSPol. w Szczytnie
 3. podinsp. dr hab. Mariusz Nepelski, prof. WSPol. w Szczytnie
 4. insp. Marek Ślizak  – Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji
 5. podinsp. Dariusz  Żabicki – Zastępca Naczelnika Wydziału Teleinformatyki KSP
 6. kom. Wiesława Skrzypek –Ekspert Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji
 7. Pani Jolanta Kościesza – Starszy specjalista Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji
 8. mec. Grażyna Michnal-Gabryelska – Zespół Prawny Komendy Stołecznej Policji
 9. kpt. dr inż. Paweł Gromek – Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 10. st. kpt. dr Monika Tryboń (SGSP)
 11. Mikołaj Skorupski (SGSP)
 12. podinsp. Maciej Daszkiewicz – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
 13. nadkom. Krzysztof Kapturski – Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP z siedzibą w Radomiu
 14. podkom. Rafał Sułecki – specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej KWP z siedzibą w Radomiu,
 15. p. Magdalenia Siczek-Zalewska – st. specjalista Wydziału Komunikacji Społecznej KWP z siedzibą w Radomiu
 16. podkom. Agata Dąbrowska – Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 17. mł. insp. Tomasz Węcławiak – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu
 18. kom. Violetta Mójta – koordynator Zespołu Prawnego KWP w Poznaniu
 19. Prof. nzw. dr hab. Adam Tarnowski (Uniwersytet Warszawski)
 20. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW
 21. gen. Wojciech Ołdyński (Pedagogium WSNS w Warszawie)
 22. dr hab. Beata Maria Nowak, prof. Pedagogium WSNS (Rektor Pedagogium WSNS w Warszawie)
 23. dr hab. Lidia Marszałek, prof. Pedagogium WSNS

 

seminarium policja 012

seminarium policja 019

seminarium policja 020

seminarium policja 026

seminarium policja 028

seminarium policja 029

seminarium policja 032

seminarium policja 036

seminarium policja 04

seminarium policja 040

seminarium policja 042

seminarium policja 043

seminarium policja 044

seminarium policja 045

seminarium policja 058

seminarium policja 06

seminarium policja 060

seminarium policja 064

seminarium policja 07

seminarium policja 08