15 listopada Pedagogium WSNS zawarło porozumienie dotyczące organizacji praktyk z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 7 w Warszawie reprezentowanym przez pana Dyrektora Roberta Lisewskiego.

porozumienie praktyki 201615 listopada Pedagogium WSNS zawarło porozumienie dotyczące organizacji praktyk z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 7 w Warszawie reprezentowanym przez pana Dyrektora Roberta Lisewskiego.