W dniu 1-2 grudnia 2016 r. Rektor Pedagogium WSNS, prof. nzw. dr hab. Beata Maria Nowak wzięła udział w konferencji pt.: „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”. Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polską Komisję Akredytacyjną i Fundację Edukacyjną Perspektywy.

konf p uczelnie 1

Konferencja miała na celu omówienie strategii zmian w nauce i szkolnictwie wyższym oraz wyłonienie nowego typu szkół wyższych: uczelni badawczych. Doprowadzić ma to do podniesienia poziomu nauki w naszym kraju, a tym samym przyczynić się pośrednio do poprawy pozycji polskich uczelni w rankingach międzynarodowych. Na konferencji wystąpili między innymi: wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin; prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej; prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej; prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz Waldemar Siwiński, Prezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

 

konf p uczelnie 2

konf p uczelnie 6

konf p uczelnie 5

konf p uczelnie 8

konf p uczelnie 7

konf p uczelnie 4

Facebook