W dniu 7 grudnia 2016 roku dr hab. Irena Mudrecka, prof. Pedagogium uczestniczyła w uroczystym pasowaniu uczniów I klasy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie.

pasowanie ucznia 1

W uroczystości udział wzięło wielu znakomitych Gości, m.in. Minister Infrastruktury i Budownictwa, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przedstawiciele Parlamentu, Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. W ramach uroczystości wystąpił również Wojciech Pasieczny z prezentacją „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”. Dyrektor ZSSiL na ręce prof. Mudreckiej wręczył pamiątkowy dyplom z podziękowaniami dla Pedagogium za długoletnią współpracę w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa drogowego.

pasowanie ucznia 2

pasowanie ucznia 3

pasowanie ucznia 5

pasowanie ucznia 6

pasowanie ucznia 7

pasowanie ucznia 9

pasowanie ucznia 10

pasowanie ucznia 12

pasowanie ucznia 14

Facebook