Studia I stopnia w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów stacjonarnych i zaocznych I stopnia (licencjackich) w roku akademickim 2017/2018. Przygotowaliśmy 3 kierunki: Pedagogika, Pracę Socjalną i Administrację, a także studia w Programie Partnerskim realizowanym we współpracy z WSSP w Lublinie.

Kierunek: Pedagogika

Na kierunku Pedagogika w roku akademickim 2017/2018 oferujemy 5 specjalności:

Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Edukacja Międzykulturowa

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Kierunek: Praca Socjalna

Na kierunku Praca Socjalna w roku akademickim 2017/2018 oferujemy studia na jednej specjalności:

Praca Socjalna

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Kierunek: Administracja

Na kierunku Administracja w roku akademickim 2017/2018 oferujemy studia na dwóch specjalnościach:

Administracja Publiczna

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny

 • Forma: stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas: 6 semestrów
 • Tytuł: licencjat
Zobacz szczegóły
Facebook